Velkommen

Velkommen til Musikalsk Børnehave

Børnehaven ligger på Rømersvej 63, 5200 Odense V. Vi har 50 dejlige børn i alderen 2,10-6 år. Vi er 5 pædagoger, 5 medhjælper og 2 vikarer tilknyttet.

Musikalsk Børnehave er en lille institution, med tæt kontakt med det enkelte barn og en intim og rolig atmosfære.

Børnehaven blev grundlagt i 1942, og vi har i alle årene holdt fast i musikken som en af vores kerneværdier og som et udgangspunkt for vores pædagogik. I 2021 blev børnehaven lagt sammen med Sct. Albani Skole,

I Musikalsk Børnehave bruger vi musik, sang og instrumenter som pædagogisk værktøj. Børnene får positive oplevelser med musik, og samtidig stimuleres deres indlæring gennem sang, dans, bevægelse og spil på diverse instrumenter.

Musik og sang er et levende sprog, som alle kan bruge og forstå. Vores mål er at udvikle dette sprog hos børnene og give dem glæde ved musik. Så man kan sige, at musikken både er målet og midlet. Samtidig udvikler børnene deres personlige og sociale kompetencer gennem musikken.

Det hele foregår på børnenes aktuelle niveau, så alle uanset evner og alder får glæde og udbytte af musikken.

Kort sagt er Musikalsk Børnehave et trygt, levende og inspirerende sted, hvor børnene og musikken er i centrum.