Sygdom

SygdomBarnet kan ikke komme i MBH, når det har feber. Er du i tvivl i andre situationer, kan du tale med personalet. Skriv på Intra inden kl. 9 med sygemelding.