Sprog

I MBH stræber vi efter at sikre en god sproglig udvikling hos alle børn. Sprog og kommunikation er et af vores lærerplanstemaer. Vi er opmærksomme på, at børnenes sproglige stimulation og udvikling sker hele dagen igennem. Vi mener at der er sprog i alt – om det er i en trøstesituation, hvor vi anerkender og sætter ord på børnenes følelser, – på en indkøbstur eller når vi laver sandkager i haven.

SprogVi giver os god tid til samtalen og nærværet, stiller åbne spørgsmål, lytter og skaber en ligeværdig dialog. Vi opmuntrer og vægter en anerkendende kommunikation, så børnene tør tro på sig selv og tør bruge deres sprog. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser, så dialogen giver mening for dem. For det er igennem meningsfulde samtaler, at læringen sker.

Vi arbejder fokuseret med at øge børnenes ordforråd, da det er til gavn for alle børn. Vi sætter ord på alt i dagligdagen, både det vi selv gør og det som børnene foretager sig, og fremmer herved tydeligheden. Ofte gentager vi det samme ord mange gange i forskellige sammenhænge, så ordene lagres for børnene.

Hver formiddag har vi mindre aktivitetsgrupper. Her øver vi bl.a. kommunikative strategier, -hvornår vi hver især har “taletur”, at vente på og lytte til hinanden. De mindre grupper er med til at give alle lige deltagelsesmuligheder, alle kan føle sig som en vigtig del af fællesskabet og vi sikrer inklusionen.

SprogEfter disse aktivitetsgrupper er alle børn hver dag med til “musiksamling”. Her spiller, danser og synger vi, leger sanglege hvor vi kombinerer sprog og motorik, og ofte bruger rekvisitter for visuelt at styrke børnenes sprogudvikling. Vi leger med sproget, smager på ordene og rimer, klapper eller slår på tromme til stavelserne og øger rytmefornemmelsen.

Er der nogle børn, der har særlige sproglige udfordringer, laver vi små sproggrupper som supplement til vores almene sprogstimulerende arbejde. Her laver vi bl.a. forskellige aktiviteter hvor sprog og motorik kombineres, forskellige spil, lege hvor vi klapper stavelser, rime lege, billedlotteri, vendespil og meget andet. Evt. i samarbejde med sprogkonsulenterne, fra Odense Kommune

Herudover fortæller vi historier for børnene, og læser højt af bøger med og uden billeder. I det hele taget ønsker, vi at tage børnene med på en god lang dannelsesrejse, i deres tid i Musikalsk Børnehave 😊

Se evt. mere under emnet ”Sprogvurdering” og ”Skoleopgaver”