Pris

PrisFuldtids/deltidspladser og kombinationstilbud

Alle henvendelser og ansøgninger om deltid pladser og kombinationstilbud skal rettes til ens bopælskommune. MBH kan tilbyde deltidspladser (30 t/u) og kombinationstilbud i børnehavens åbningstid mellem 8:15 – 14:15, dvs. 6 timer om dagen fordelt mandag – tirsdag – onsdag – torsdag -fredag.

Det er ikke muligt at spare timer op ved ferie, fridage og sygdom. Børnehaven er forpligtet til at give kommunen besked, hvis aftalen med dem eller MBH ikke bliver overholdt.

Forældrebetaling

Fuldtidsplads pris: 2050,- kr. pr. mdr.

Deltidsplads pris: 1585,- kr. pr. mdr.

2 – 5 dags ordning pris: 410,- kr. pr. dag, pr. mdr.

Det vil sige…

4 dage koster: 4 x 410, kr./mdr. = 1640,- kr.

3 dage koster: 3 x 410, kr./mdr. = 1230,- kr.

Osv.     

Bestyrelsen i MBH kan ændre på disse regler og tilbud med tre måneders varsel.

PrisDeltid plads kan søges:

Når en eller begge forældre holder barselsorlov, har man ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud. Ansøgningen indgives til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen senest 2 mdr. før deltidspladsen ønskes. Se endvidere bopælskommunens hjemmeside.

Kombinationstilbud kan søges:

Når forældre har dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddets almindelige åbningstider. Et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. (her skal forældre selv finde privat pasning) Se endvidere bopælskommunens hjemmeside.

Fleksible pasning kan søges:

Når forældre har dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddets almindelige åbningstider. Dog med et behov på minimum 10 timer pr. uge, timerne opgøres på ugebasis over en periode op minimum 4 uger. Se endvidere bopælskommunens hjemmeside.