Børnesyn og værdigrundlag

Børnesyn og værdigrundlagVi oplever alle børn som unikke med hver deres personlighed og kompetencer. Vi ser dem som ligeværdige medspillere, som har ret til at blive anerkendt for dem de er.

I MBH er vores mål at alle børn:

  • Får de bedste forudsætninger for at udvikle sig, trives, indgå i sociale relationer med børn og voksne samt møde hverdagen med glæde og gåpåmod.
  • Får fremmet deres nysgerrighed og bliver styrket i deres initiativer.
  • Bliver en del af et inkluderende læringsmiljø og betydningsfulde deltagere i udviklende fællesskaber, både ude og inde. Vi ønsker at alle børn og familier må føle sig værdsatte og anerkendte.
  • Familier, trods kultur, religion, livsstil, m.m. må føle sig velkomne hos os.
  • Får glæde/udvikling/selvværd gennem (bl.a.) musikken.
  • Får et godt og trygt grundlag til deres videre livsbane, hvor de kan blive kompetente og aktive medborgere.

Personalets mål og ambitioner

  • Personalet tilbyder en professionel tilgang til alle børn. Vi har desuden mulighed for tværprofessionelt samarbejde ude fra og inddrager altid forældrene. Vi finder det vigtigt at agere, inden udfordringen bliver for stor.
  • Vi arbejder med forebyggelse og med tidlig indsats.
  • Vi søger hele tiden udvikling, være gode rollemodeller, blive klogere, gøre det bedste.
  • Vi søger hele tiden at gøre det bedre.