Udsatte børn

Udsatte børnNår vi oplever et barn har særlige behov, kontaktes forældrene og et møde planlægges. Ofte har vi et forslag til en handleplan, det kan være vi foreslår hjælp/guidning fra vores tværprofessionelle kollegaer i Odense kommune (f.eks. psykolog, fysioterapeut, m.fl.) eller en særlig målsat indsats fra personalet i MBH. Det sker altid i samarbejde med forældrene til barnet, for at styrke barnets personlige ressourcer bedst muligt.

To gange om året laver vi undersøgelser i MBH, hvor vi ser på det enkelte barns relation til de forskellige voksne og i forhold til relationer med de andre børn. Vores mål er, at alle børn har mindst en voksen og et barn, som de har det rigtig godt med – og jo helst flere. På personalemøder evaluerer vi og finder frem til fælles udgangspunkt for, hvordan vi arbejder med barnet.

Vi ser det som et fælles ansvar, at alle har det godt i MBH. Det er vigtigt at barnets fremmøde er stabilt. Vi ser det som en vigtighed at komme i MBH, og være en del af fællesskabet. Forældre opfordres altid til at informere personalet om særlige omstændigheder, der kan have indflydelse på barnets psykiske og fysiske velbefindende – på den måde kan vi hjælpe barnet bedst.