Aktiviteter og traditioner

Aktiviteter og traditionerEn gammel institution har også traditioner. Først og fremmest har vi musik hver dag.

Koncerter 

Vi har to store arrangementer for forældre og børn.

  1. Om foråret inviterer vi til workshops, for at vise hvad vores hus kan

Overskriften er:

  • Nodelære
  • Sang/dans/fagter
  • Spil på instrumenter

Koncerten afsluttes i telt, hvor alle viser, hvad de har lært. Bagefter samles vi om den medbragte mad, til fællesspisning.

  1. Til jul afholder vi en stor koncert, hvor alle børn optræder, mens hele familien er tilskuere og derefter spiser vi den med bragte mad sammen.

Mål for begge koncerter:

Børnene deltager med hver deres evner og mod. Nogen børn er stærke på scenen, andre til at lave kulisser. Det vigtigste er ikke at synge en Aktiviteter og traditionersolo, men at udvikle sig og opleve succes fra gang til gang.

Øvrige arrangementer:

Ud over disse store arrangementer har vi andre mindre arrangementer.

  • Skolebørnene holder afslutningsfest inden skolestart, her optræder de for forældrene og vi spiser sammen.
  • Koncerter på plejehjem.
  • Forældrekaffe med musik
  • Fælleskoncerter med Sct. Albani skole.