Musik Traditioner/ koncerter

Musik Traditioner/ koncerterMusikpædagogen og komponisten Carl Orff udviklede instrumenter specielt til børn, b.la. en xylofon der kun har toner, der harmonerer sammen, så det aldrig lyder helt slemt, uanset hvordan et barn spiller. Vi anvender Orffs instrumenter, når vi spiller sammen. Med Carl Orff instrumenter spiller vi både nyt og ældre musik. Vi laver mindre teaterstykker, rim/remser/leg med ord, afspænding, store og små orkestre og øver i det hele taget at lytte og være på, på skift. Børnene lærer de grundlæggende nodeværdier og i førskolealderen spiller de også på fløjte. Det er vigtigt for os, at oplevelserne med musik er positive og at børnene oplever, at der kommer positive resultater ud af det. Musik Traditioner/ koncerterVi ser musik som et fælles sprog, der bringer mennesker og overbevisninger sammen på tværs af alder, køn, kultur og sprog. Vi benytter os af byens tilbud med musik/teater/kultur og vi har et godt samarbejde med to plejehjem og Sct. Albani skole. Dem optræder vi for og omvendt. Vi bruger musikken som rum for dannelse. I musikken er samarbejdet helt essentielt. Børnene skal lytte til hinanden. De øver sig i at være på. De venter mens nogen øver sig og de hører hvor fantastisk det er, når alle spiller sammen. Det kræver stor disciplin, behovsudsættelse og selvbeherskelse. Alle disse ting ser vi som meget grundlæggende værdier i forhold til at blive klar til skole og i det hele taget til den videre deltagelse i familie og samfund.  Øvrig læring: ordforråd, forståelse, sprog, alle følelser i spil, kreativitet, tolkninger af stemninger (fx i film), fantasi, det har musikpædagoger skrevet meget mere om på nettet. Musik kan ses som et ekstra sprog og alle 6 lærerplanstemaer kommer i spil i musikken.