LDD

LDDLandsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD)

LDD blev stiftet i 1968 af journalist og daværende medlem af folketinget Lis Møller. Det er en paraplyorganisation med mere end 30 års erfaring i støtte til etablering af selvejende institutioner samt assistere medlemsinstitutionerne med administrative og forvaltningsmæssige opgaver.

Blandt LDD’s væsentligste opgaver kan nævnes:

  1. Assistance og rådgivning til borgere, virksomheder eller institutioner, som ønsker at oprette selvejende institutioner, herunder daginstitutioner for børn og unge – over hele landet.
  2. Konsulentbistand vedrørende aktuelle spørgsmål omkring økonomi, lovgivning, forhandling med kommuner, pædagogik, udfærdigelse af vedtægter samt alle øvrige spørgsmål i forbindelse med drift og etablering af selvejende institutioner.
  3. Udførelse af alle forekommende administrative funktioner i forbindelse med den daglige drift i selvejende institutioner herunder:

 

  • Lønanvisning og alle øvrige opgaver vedrørende institutioner løn – og personaleadministration.
  • Løbende bogføring og regnskabsførelse med perioderegnskaber og budget opfølgning samt aflægger af revideret årsregnskab.
  • Rådgivning og konsulentbistand til institutioners bestyrelse og daglige ledelse om alle forekommende spørgsmål vedrørende institutionsdriften.
  • Foredrag, kurser, debatmøder om aktuelle emner for bestyrelsesmedlemmer og medarbejder i de tilknyttede medlemsinstitutioner.