Førskolegruppen

Skolegruppe

Førskolegruppen

De sidste 6 måneder inden de kommende skolebørn stopper hos os, har børnene ”Skolegruppe” en gang om ugen. Her laver vi mange forskellige aktiviteter. Vi er opmærksomme på, at skabe et positivt læringsmiljø, hvor børnene motiveres til skolestart. Det er vigtigt for os, at børnene udvikler sig, føler sig inkluderede og som en del af fællesskabet. Dette styrker vi bl.a. igennem musik. Vi laver forskellige musiske aktiviteter, der er tilrettelagt efter børnenes kompetencer, vi udfordrer og opmuntrer dem til deres næste individuelle udviklingszone. Bl.a. lærer børnene at spille blokfløjte. Her øver børnene sociale færdigheder som f.eks. at kunne vente på tur eller hjælpe hinanden. Vi øver også at være i centrum. Men vigtigst af alt skaber vi et fællesskab, hvor vi skal følge en rytme og mærke en fælles puls. Af andre musiske aktiviteter kan vores årlige juleforestilling nævnes. Her øves dans, orkester, sange og replikker, som de store børn står for. Også her trænes de sociale kompetencer i høj grad. Børnene får forståelse for at kunne modtage kollektive beskeder og omsætte dem til praksis. De udvikler deres udholdenhed og koncentrationsevne.

FørskolegruppenI skolegruppen laver vi også mange andre aktiviteter end musik. Vi arbejder med -tal og bogstavkendskab. Det gør vi på rigtig mange forskellige måder. Vi skriver vores navn, hopper vores navn, former vores navn, tæller, rimer, og leger med ordene. Vi maler, klipper, limer og arbejder med former og farver. Vi klipper firkanter, trekanter, cirkler m.v. og laver smukke collager heraf. Leger forskellige sociale lege som ”Stoledans”, ”Kongens efterfølger” og meget andet.

Vi tænker altid aktuelle årstider ind i vores aktiviteter og arbejder med science. Eksempelvis tager vi på ture, hvor vi samler og presser blade, som vi bagefter bruger i billedkunst, vi taler om årstider, farvernes skiften i naturen og alle de forskellige former, at blade kan have og årets gang.

Vi har også fokus på nærvær og gode samtaler i skolegruppen. Alle skal have mulighed for taletid, og vi skal vente på hinanden og give plads til hinanden. Vi taler om alt hvad der lige rører sig i børnene her og nu. Eksempelvis: hvordan er man en god ven, er lava altid varmt, jeg har fået en kanin, hvornår taber jeg tænder eller hvem vil jeg gerne lege med. Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser, så det bliver meningsfulde og udviklende samtaler.

FørskolegruppenVi øver selvhjulpenhed. Ikke kun i de praktiske gøremål såsom oprydning eller påklædning, men også i de sociale relationer. Vi lærer børnene hvordan man skal respektere hinanden og sige stop, hvis der er noget man ikke bryder sig om, og på den måde verbalt afværge eventuelle konflikter. Det er vigtigt for os, at børnene udvikler sig til at blive kompetente og aktive medborgere.

I alle vores aktiviteter tænker vi vores nye styrkede lærerplaner ind. Vi laver cirkulære pædagogiske dokumentationer om vores aktiviteter, og hænger op på tavlen i skolerummet, så i altid kan orientere jer om, hvad vi har arbejdet med.  Vi finder det vigtigt med et nært og trygt forældresamarbejde, og opfordrer til at i vil støtte op omkring vores tiltag derhjemme. Så kan vi sammen skabe den optimale udvikling for jeres børn. Vi vil altid meget gerne have tilbagemeldinger om, hvad børnene fortæller jer, og hvad der generelt optager dem lige nu og her.