SMITTE

SMTTE-modellen

Vi vil som resten af Odense Kommunes daginstitutioner benytte os af SMTTE-modellen til udviklingen, implementeringen og evalueringen af vores styrkede pædagogiske læreplaner.

SMTTE-modellen er anvendelig i det pædagogiske arbejde, fordi den kræver, at vi tager udgangspunkt i netop den sammenhæng, vi er i, og tænker i konkrete tiltag for at nå de opsatte mål.

Samtidig tvinges vi hele tiden til at reflektere over vores valg. På den måde kan vi sikre kvaliteten i de tilbud, vi giver børnene. Endvidere udvikler vi os selv, fordi vi tænker over, hvad vi gør – hvorfor vi gør det – og hvordan vi gør det.

SMITTE

Da modellen er dynamisk, er det i princippet ligegyldigt hvor i modellen vi starter. Men vi vælger at starte med sammenhæng og mål. Som grundlag for at beskrive vores sammenhæng, vil vi benytte os af en praksisfortælling fra en helt almindelig formiddag i børnehaven.