Omsorgspolitik

Omsorgsplan for Musikalsk børnehave

I forbindelse med dødsfald

Denne plan er tænkt som en huskeseddel, så man ikke senere kommer i tanker om, noget man gerne ville have gjort eller sagt

Planen kan anvendes i følgende situationer:

 • Barn mister forælder/forældre
 • Barn mister søskende
 • Forældre mister barn
 • Børnehaven mister ansat
 • Ansat mister barn eller ægtefælle

I det følgende er beskrevet plan for handling:

 1. Den der først får meddelelsen informerer resten af personalet.
 2. Alle børn samles og informeres. Der tændes lys og synges evt. en salme.
 3. Forældre får et orienteringsbrev med hjem.
 4. Der sendes kondolencebrev og en buket hjem til familien – dette afleveres evt. personligt.
 5. Det aftales hvem fra personalet, som deltager ved begravelsen, og der sørges for blomster til kirken.
 6. Det aftales hvem fra personalet, som efter begravelsen aflægger familien et besøg.
 7. Det aftales hvem fra personalet, der fungerer som primæransvarlig for opfølgning på hændelsen (se nedenstående)

Opfølgning:

 • Personalet har en stor opgave i efterfølgende at snakke med børnene om afdøde og have forståelse for og indsigt i barnets reaktioner.
 • Personalet skal ligeledes sørge for at snakke med forældrene og udvise respekt og omsorg for deres svære situation.
 • I forhold til at miste en ansat gælder det om for personalet at være åben for snak såvel med børn som med kolleger i tiden efter.
 • Har en familie specielle ønsker i forhold til måden at handle på efterfølgende, respekteres disse selvfølgelig af personalet.
 • Hvis et barn dør, tændes et lys på pågældendes plads i en periode.
 • Hvis en ansat dør, tændes lys ved pulten i en periode.

I forbindelse med skilsmisse

I det følgende er beskrevet plan for handling:

 1. Opmærksomheden skærpes på barnet
 2. Der aftales et møde mellem begge forældre og børnehaven hvor følgende aftales:
  1. Regler for gensidig information
  2. Hvordan forældre og børnehave kan samarbejde om barnets trivsel
 3. Der søges desuden oplysninger om:
  1. Barnets bopæl
  2. Forældremyndighedsindehaver
  3. Samkvemsaftaler
  4. Kontaktoplysninger

Hvis der sker en ulykke i børnehaven

I det følgende er beskrevet plan for handling:

 1. Få overblik over situationen – stands ulykken
 2. giv førstehjælp på ulykkesstedet
 3. tilkald hjælp
 4. Ring evt. 112 og oplys:
  1. hvem der ringer
  2. hvad der er sket
  3. hvor det er sket
 5. Børnehavens ledelse informeres.
  1. Ledelsen kontakter involverede forældre og fortæller, hvad vi reelt ved om ulykken, og hvor barnet befinder sig.
  2. Det nødvendige personale kører til det sygehus hvor barnet bliver indbragt.
  3. Der indhentes hjælp fra resten af personalegruppen eller forældre til at passe de resterende børn.
  4. Hvis vi får viden om, at barnet er afgået ved døden, igangsættes plan for dødsfald.
 6. Resten af forældregruppen informeres om ulykken
 7. Der følges op på ulykken, så der bliver talt med børnene om ulykken i en periode.